Vítejte na stránkách
farnosti Stařeč

Chceme být svědky
Ježíše Krista

Toho, který
skrytý přebývá
mezi námi

Toho, který zemřel
za naše hříchy