OOÚ

Zásady ochrany osobních údajů farnosti Stařeč

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://farnoststarec.cz.

Adresa: Římskokatolická farnost Stařeč, Horní 4, 675 22 Stařeč
IČ: 64270033

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Shromažďujeme následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail a telefon pro účely rezervace ubytování na faře ve Starči a reagování na zaslané vzkazy z kontaktního formuláře.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Farnost Stařeč se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je to ale nezbytné pro splnění povinností farnosti ze zákona. Ve všech případech, kdy předáváme osobní údaje jiné osobě, dbá farnost Stařeč o zajištění maximální ochrany Vašich práv.

Osobní údaje mohou být předány obci v případě místních poplatků, cizinecké policii při ubytování cizinců, finančnímu úřadu při daňové kontrole a při vypracovnání účetní závěrky.

Při zpracování osobních údajů se řídíme zákonem stanovenými lhůtami tak, aby nedocházelo k porušování Vašich práv.

Kontaktní formuláře

Pokud využijete formulář pro rezervaci ubytování na webových stránkách farnosti, jsou data z formuláře včetně Vašich osobní údajů odeslána do oficiální e-mailové schránky farnosti Stařeč, kde jsou využita pro rezervaci a případné kontaktování související s Vaším pobytem na faře. Osobní údaje jsou zapsány do knihy ubytovaných a v případě vystavování faktury jsou uvedeny v účetnictví. Ve výše uvedených případech mohou být předány třetí straně.

V případě použití kontaktního formuláře se vzkazem v sekci Kontakt jsou data odeslána do oficiální e-mailové schránky farnosti Stařeč a slouží pouze pro účely zpětného kontaktování. Osobní údaje nejsou bez Vašeho souhlasu předány žádné třetí straně.

Cookies

Existují dva druhy cookies – dočasné soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem počítači jen do zavření prohlížeče a trvalé soubory cookie, které zůstávají uloženy ve vašem počítači déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou, úpravu nastavení stránek podle zařízení, se kterým na web přistupujete a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

Trvalé soubory cookie nám pomáhají váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku.

Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Data z formulářů jsou uchovávána podle potřeby z ohledem na proces ubytování a vzájemného kontaktování.

Jaká máte práva?

Můžete nás požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů. Dále máte právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo odvolat souhlas se zpracováním, právo podat stížnost ÚOOÚ (obecně v případě porušení).

Kam posíláme vaše data?

Formuláře mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Uplatnění práv

Jako církevní právnická osoba nemáme povinnost zřizovat pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě, že nebudete mít nějaké dotazy či nejasnosti ke zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailové adrese: starec@dieceze.cz